Kontakt centar 0800 290 000 - besplatan poziv za sve informacije o lekovima i savete

Apotekarska ustanova danas

Apotekarska ustanova Kragujevac snažno je zakoračila u promene koje obezbeđuju isti farmaceutski nivo koji uživaju pacijenti u Evropi i u svetu. Sprovodimo čitav niz projekata koji omogućavaju dobru apotekarsku praksu u našoj ustanovi, a naš menadžment tim predano radi na harmonizaciji naših i evropskih propisa i uklapanju u globalne farmaceutske tokove.

Odlukom Skupštine grada Kragujevca 21.12.2006. Grad Kragujevac je preuzeo osnivačka prava nad Apotekarskom ustanovom Kragujevac i nakon registracije u Trgovinskom sudu u Kragujevcu, Apotekarska ustanova Kragujevac posluje kao Apoteka Kragujevac (za Grad Kragujevac i opštine Batočina, Lapovo, Rača, Topola i Knić) sve do 18.12.2020. kada joj je vraćen stari naziv.

Apotekarska ustanova obavlja farmaceutsku zdravstvenu delatnost na primarnom nivou za Grad Kragujevac i opštine sa područja Šumadijskog upravnog okruga: Batočina, Lapovo, Rača, Topola i Knić u skladu sa Uredbom o planu mreže zdravstvenih ustanova.

Vodeća farmaceutska ustanova

Nakon dva veka postojanja farmaceutske delatnosti u ovom gradu, Apotekarska ustanova Kragujevac izrasla je u vodeću farmaceutsku ustanovu u regionu i spada medu četiri najveće državne apotekarske ustanove u Srbiji. Na području Šumadijskog okruga Ustanova ima 28 apoteka u kojima radi oko 140 zaposlenih. U svom sastavu ima ekonomsku, pravnu i IT službu.

Moderan pristup u radu

Apotekarsku ustanovu Kragujevac danas odlikuje moderan pristup u radu, a pre svega negovanje principa Dobre apotekarske prakse i uvođenje savremenih modela rada. Ona usmerava svoje aktivnosti na saradnju sa apotekama u Evropi i u svetu i neguje principe stručne i poslovne komunikacije sa svim svetskim farmaceutskim i srodnim institucijama.

Vrata naše ustanove otvorena su za zajedničke projekte za poboljšanje usluga koje u apotekarstvu možemo pružiti pacijentima i koje doprinose usavršavanju naših stručnjaka i saradnika u farmaceutskoj delatnosti.