Kontakt centar 0800 290 000 - besplatan poziv za sve informacije o lekovima i savete

Novembar - Mesec borbe protiv bolesti zavisnosti

alkoholizam

Mesec novembar je po Kalendaru zdravlja proglašen za Mesec borbe protiv bolesti zavisnosti. Iako se protiv bolesti zavisnosti sprovodi svakodnevna borba tokom čitave godine, u mesecu novembru je posebno pojačana ta aktivnost u vidu preventivnog delovanja, edukativnih tekstova i raznih vidova savetovanja od strane zdravstvenih radnika.

Apoteka Kragujevac je, kao svoj doprinos borbi protiv bolesti zavisnosti, u mesecu novembru pripremila nekoliko stručnih tekstova edukativnog karaktera usmerenih ka svojim pacijentima. Oni za cilj imaju upoznavanje pacijenata sa karakteristikama bolesti zavisnosti, edukaciju pacijenata kako da kod sebe ili članova svoje porodice prepoznaju problem koji sa sobom nose bolesti zavisnosti, kao i načine kako da se pacijenti izbore sa problemima bolesti zavisnosti i da u toj borbi istraju.

Edukativni tekstovi, koje je Apoteka Kragujevac pripremila u Mesecu borbe protiv bolesti zavisnosti, odnosiće se pojedinačno na bolesti zavisnosti i biće prezentovani pacijentima u prostorijama Apoteka Kragujevac i na zvaničnom sajtu Apoteke Kragujevac i drugim našim internet-prezentacijama. Kao i uvek, za sva Vaša pitanja i nedoumice u vezi sa bolestima zavisnosti,  kao i za savet u vezi svih drugih Vaših zdravstvenih problema, možete se obratiti zdravstvenim radnicima Apoteka Kragujevac. Mi ćemo Vam sa zadovoljstvom odgovoriti na sva pitanja u vezi sa problemima koje nose bolesti zavisnosti, a tu smo i za savet kako da se sa tim problemima izborite.

Zajedno možemo da istrajemo u borbi sa bolestima zavisnosti, a za koje smo svedoci da su sve više zastupljeni među našim stanovništvom.

Alkoholizam

Alkoholizam je dugotrajna i progresivna bolest koja ima socijalno-medicinske posledice. Ovo je najčešća bolest zavisnosti i zahvata 2-3% celokupne populacije. U relativno bliskoj prošlosti, ljudima nije padalo na pamet da je alkoholizam bolest i da bi čoveku koji pati od ove bolesti bilo potrebno pružiti podršku, razumevanje i lečenje. Nažalost, sve više smo svedoci da ni u današnje vreme se često ovaj problem ne shvata ozbiljno i ne oristupa se rešavanju ovog problema na neki produktivniji način. Postoji  više definicija alkoholizma:

• "Alkoholizam je socijalno medicinska bolest zavisnosti koja nastaje dugotrajnim i prekomernim pijenjem, te dovodi do zdravstvenih, porodičnih i širih društvenih problema. Alkoholičar je ona osoba koja prekomerno konzumira alkoholna pića duži niz godina, tako da joj je pijenje postalo sastavni deo života i ponašanja."

• "Svako ponovljeno pijenje bez obzira na količinu i učestalost, koje stvara odredjene probleme i teškoće (zdravstvene i/ili socijalne), znak je alkoholizma i zahteva stručnu pomoć."

• "Bolest koju karakteriše psihička i fizička zavisnost, progresija somatskih, psihijatrijskih i neuroloških komplikacija, gubitak kontrole nad pićem i nemogućnost apstinencije."

Alkoholizam je postao u današnje vreme jako zastupljen u domaćoj populaciji. Prepoznavanje simptoma alkoholizma i priznavanje da postoji problem sa alkoholom je prvi korak u izlečenju alkoholičara.
Simptomi su sledeći: zanemarivanje drugih aktivnosti, prekomerna upotreba alkohola, slabljenje kontrole, uporno korišćenje alkohola, velike količine vremena utrošene na aktivnosti u vezi sa alkoholom, krize kod prestanka korišćenja (simptomi su mučnina, drhtanje, znojenje i uznemirenost), tolerancija na alkohol.

Najbitnije je na vreme  i na pravi način pristupiti lečenju od alkoholizma. Alkoholizam može, ako se ne leči, izazvati dalji razvoj mnogih psihičkih i fizičkih oboljenja. Kao prvi korak u lečenju od alkoholizma je priznavanje problema i nalaženje motivacije za početak lečenja. Dalji koraci su obraćanje ustanovi zaduženoj za lečenje alkoholizma (psihijatrijske klinike, Klinike za bolesti zavisnosti) i pridržavanje programa lečenja koji ordinirajući lekar (ili tim lekara) propiše.

Osnovni cilj lečenja alkoholizma je održavanje apstinencije, odnosno potpuni prestanak pijenja alkoholnih pića. Kontrolu oporavka vrše zdravstveni radnici u odgovarajućim ustanovama, a porodica i okruženje pružaju podršku i održavaju motivaciju da bi lečeni alkoholičar uspeo u apstiniranju od alkohola. Za podršku su zadužena i Udruženja lečenih alkoholičara, kao i razne druge grupe za pomoć i podršku u lečenju alkoholizma.

Alkohol je segment života koji polako, ali sigurno, može uništiti život pojedinca, porodice i dela društva. Zato zajedno moramo istrajati u borbi sa ovim porokom i pružiti pomoć i podršku onima kojima je ona potrebna, da ne bi alkohol dalje uzimao svoj danak.