Kontakt centar 0800 290 000 - besplatan poziv za sve informacije o lekovima i savete

14.06. Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi

dajte-krv

Kontinuirano, blagovremeno i efikasno snabdevanje zdravstvenih ustanova i bolesnika bezbednom krvlju i krvnim produktima (komponentama i derivatima) predstavlja veoma važan preduslov za funkcionisanje zdravstvenog sistema svake zemlje. To znači da je broj davalaca krvi (DK) od opšteg društvenog značaja, a obezbeđenje dovoljne količine krvi i lekova dobijenih iz krvi za svaku zemlju predstavljaju njeno nacionalno bogatstvo.

Potrebe za krvlju i krvnim produktima jedne zemlje zavise od broja stanovnika, broja bolničkih kreveta i vrsta medicinskih usluga koje se primenjuju u toj sredini. Plan potreba se donosi na osnovu uvida u godišnju potrošnju krvi u proteklom periodu.

U našoj zemlji potrebno je da bude 40 DK na 1000 stanovnika (4%), a taj procenat se godinama kreće oko 3%. (Institut za transfuziju krvi Srbije)

Svetska zdravstvena organizacija je izabrala da 14. jun bude dan dobrovoljnih davalaca krvi, da bi se zahvalila milionima ljudi koji spašavaju živote i omogućavaju zdrav život drugim ljudima dajući krv.
Krv je najdragoceniji poklon koji se može pokloniti drugome – dar života! Vaša odluka da date krv može da spasi život, a nekada čak i jedna jedinica krvi može da bude spas za više ljudi (kada se krv razdvoji na svoje sastojke, koji se onda, svaki posebno, daju pacijentima u posebnim stanjima).

Ovaj dan je i prilika da se podsetimo da je neophodno redovno snabdevanje bolnica i klinika krvlju, i da je to stalna potreba jer se krv može čuvati samo ograničeno vreme pre upotrebe. Redovne donacije krvi od dovoljnog broja zdravih ljudi su neophodne da bi se osigurala sigurna i bezbedna zaliha krvi kada i kome je potrebna.

Krv nije moguće proizvesti na veštački način. Nju jedino može da proizvede čovek.  Onaj ko je nesebično daje drugima je naš heroj - dobrovoljni davalac. Heroj koji spašava život.

Budi i ti heroj! Daj krv.

Čestitamo ovaj Dan svim dobrovoljnim davaocima krvi!

I pozivamo nove heroje!

Vaša Apoteka Kragujevac