Kontakt centar 0800 290 000 - besplatan poziv za sve informacije o lekovima i savete

Apoteka Šumadija - Karađorđeva 1
Apoteka Kolonija - Prvoslava Stojanovića 10
Apoteka 1.Maj - Kralja Aleksandra I Karađorđevića 36
Apoteka Stanovo - Kralja Milutina bb.
Apoteka 29. Novembar - Kralja Petra I 6
Apoteka Bubanj - Crvenog krsta bb.

Promocije i sniženja

Vesti

 • Sunce i lekovi

  caj

  Jedna od neželjenih reakcija lekova je i pojava fotosenzitivnih reakcija koje nastaju kao posledica interakcije leka i UV zračenja.

  Neki lekovi predstavljaju potencijalne fotosenzitivne agense koji mogu da izazovu kožne promene i to putem dva mehanizma: kao fototoksičnost ili fotoalergija, a nekada su u delovanju leka i ovoj reakciji prisutna oba mehanizma.

  Fototoksičnost je fotohemijska reakcija koja nije izazvana imunološkim mehanizmom, a nastaje ili usled nakupljanja fotoaditivne supstance , stvaranja fototoksičnog metabolita, a mogu se i u interakciji sunčeve svetlosti i leka stvoriti toksični oksidoprodukti kao što su slobodni kiseonik, anjoni, superoksidi ili hidroksilni radikali.

  Za javljanje fototoksične reakcije moraju biti ispunjena dva uslova: da koža bude izložena sunčevom zračenju određene talasne težine u dovoljnoj količini i da sadrži dovoljnu količinu fotosenzitivne supstance.

  Može da se javi kod svake osobe ukoliko su ispunjena ova dva preduslova i teško je unapred predvideti. Za nju nema individualne sklonosti i može da se javi kod svake osobe koja sistemski ili lokalno preimenjuje fotosenzitivne lekove.

  Posledica fototoksične reakcije je oštećenje DNK, RNK, lizozoma, membrane i drugih ćelijskih organela. Klinički znaci mogu početi već posle nekoliko minuta, ali i nekoliko časova posle izlaganja tela sunčevoj svetlosti i dostići maksimum posle nekoliko časova ili dana.

  Fotoalergija se ređe javlja. U njenoj osnovi je imunološki mehanizam (fotosenzitivni lek organizam prepoznaje kao antigen – fotoantigen, i pokreće imuno odgovor). Ova vrsta reakcije se javlja samo kod predisponiranih osoba i nezavisna je od doze primenjenog leka. Treba imati u vidu da postoji mogućnost za ukrštenu fotosenzibilizaciju između između imunološki srodnih lekova.
  Imunološku reakciju, kao i svaku drugu alergijsku reakciju, pokreće ponovno uzimanje istog leka uz dejstvo sunčevog zračenja.

  Detaljnije...
Back to top